W dziale Edukacja globalna

Edukacja globalna

Szerzej o edukacji globalnej

U podstaw edukacji globalnej leży przekonanie, że ludzi żyjących w różnych krajach i na różnych kontynentach łączą wzajemne zależności, a współczesne problemy międzynarodowe dotyczą nas wszystkich, ponieważ każdy a wpływ na to, w jakim...

Edukacja globalna

Czym jest edukacja globalna?

W 2010 roku międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych wypracował własną definicję edukacji globalnej.