E-globalna.edu.pl – ankieta dla użytkowniczek i użytkowników

e-globalna.edu.pl dziękuje za korzystanie z zasobów udostępnionych w bazie. W tej chwili trwają prace nad udoskonaleniem portalu i nie może się to odbyć bez udziału użytkowników i użytkowniczek. Zapraszamy zatem do wypełnienia poniższej ankiety i wyrażenie swojej opinii nt. bazy. 

Ankieta dostępna pod poniższym linkiem:

https://www.surveymonkey.com/r/e-globalna2016 

Zobacz także...