Edukacja globalna a podstawa programowa

 W pierwszej połowie 2008 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zapoczątkowało reformę programową kształcenia ogólnego w polskich szkołach.

Przygotowane przez grono ekspertów zmiany wchodzą w życie  w roku szkolnym 2009/2010 począwszy od pierwszych klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Członkowie grupy roboczej ds. edukacji globalnej działającej przy Grupie Zagranica włączyli się w proces wypracowywania i późniejszych konsultacji społecznych nowej podstawy programowej. Opinie osób zaangażowanych we wprowadzenie do szkół edukacji globalnej zostały przychylnie przyjęte.
Dlatego też nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zawiera w sobie treści, które pozwolą Wam, Drodzy Nauczyciele, realizować edukację globalną w ramach prowadzonych przez Was przedmiotów.
Poniżej znajdziecie wykaz treści z podstawy programowej, które częściowo bądź w całości pokrywają się z tematyką edukacji globalnej, w tym tematem przewodnim tegorocznego TEGu: pożywienie dla wszystkich.
Zwróćcie uwagę, że dokumenty, które przygotowaliśmy dla Was, zawierają bardzo szczegółowy spis odniesień do edukacji globalnej. Z tego względu nie mogą być one traktowane w oderwaniu od szerszego kontekstu zagadnień globalnych.
Pamiętajmy o tym, iż u podstaw edukacji globalnej leży przekonanie, że ludzi żyjących w różnych krajach i na różnych kontynentach łączą wzajemne zależności, a współczesne problemy międzynarodowe dotyczą nas wszystkich, ponieważ każdy ma wpływ na to, w jakim świecie żyjemy.
Treści edukacji globalnej w nowej podstawie programowej według przedmiotów:
 Język polski – w przygotowaniu
Więcej informacji na temat nowej podstawy programowej znajdziecie tu:
Jeśli chcecie dokładnie zapoznać się założeniami reformy, polecamy ośmiotomową publikację poświęconą poszczególnym grupom przedmiotów. Zawiera ona fragmenty dotyczące konkretnych zajęć oraz komentarze ekspertów, pozwalające lepiej zrozumieć intencje twórców podstawy.
Tutaj natomiast znajdziecie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące reformy programowej:

Zobacz także...