Polkowice: otworzyli szeroko oczy!

Tydzień filmowy pod hasłem „Otwórz szeroko oczy” to inicjatywa edukacyjna zrealizowana przez młodzież z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.W jej trakcie wiele uczennic i uczniów dowiedziało się, czym jest edukacja globalna oraz jakie wartości leżą u jej podstaw.

Inicjatywa była częścią projektu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh) „Inkubator Edukacji Globalnej dla szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. i została zorganizowana 18–22 listopada z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej. Wcześniej w ramach projektu odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów z trenerem edukacji globalnej. Zawiązano zespoły uczniowskie, które przygotowały inicjatywę skierowaną do koleżanek i kolegów ze szkoły.

W ramach akcji w szkolnym centrum multimedialnym odbyły się projekcje filmowe dla ośmiu klas. W trakcie godzin wychowawczych uczennice i uczniowie mogli obejrzeć jeden z dwóch filmów dokumentalnych: My kupujemy, kto płaci, przedstawiający temat etyki w przemyśle odzieżowym, oraz Kryzys pod kontrolą o walce ze światową epidemią HIV i AIDS na przykładzie Ukrainy i Zambii.

– Ponadto uczniowie i uczennice pracowali w kilku grupach projektowych, przygotowując m.in. informacje dla wychowawców i wychowawczyń klas o filmach, które prezentują zagadnienia dotyczące edukacji globalnej – mówi nauczycielka Bożena Dudziak, uczestniczka projektu. – W grupach projektowych powstały także plakaty przedstawiające zagadnienia związane z edukacją globalną oraz audycja, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Świadomość na temat tego, czym zajmuje się edukacja globalna, jest nikła zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Myślę, że trzeba częściej podejmować tę tematykę – podsumowuje.

Polska Pomoc

Więcej informacji o inicjatywach realizowanych w ramach projektów ChSCh podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (16–24 listopada) można znaleźć na profilu: www.facebook.com/ChrzescijanskaSluzbaCharytatywna

(aw)

Zobacz także...