Sprawozdanie z TEG w Publicznym Gimnazjum nr 37 w Łodzi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W bieżącym roku szkolnym drugi raz organizowaliśmy TEG w naszej szkole.W związku z wydarzeniami w ramach TEG przygotowaliśmy małą wystawkę informującą o obchodach, prezentację plakatów nawiązujących do hasła przewodniego TEG 2014 – Bezpieczeństwo żywnościowe, warsztaty dla wybranych klas, przeprowadziliśmy zajęcia wyjaśniające współzależności globalne oraz uświadamiające wpływ naszych wyborów konsumenckich na stan braku żywności na Globalnym Południu w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy.

W poniedziałek 17 odbyły się warsztaty przygotowane i przeprowadzone przez trenera Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi – Czy suwerenność żywnościowa jest rozwiązaniem problemu głodu w krajach Globalnego Południa? W zajęciach uczestniczyli uczniowie dwóch klas ze swoimi nauczycielami. Podczas zajęć zwróciliśmy uwagę na nierówny podział bogactwa na świecie, pokazaliśmy dysproporcje pomiędzy zaludnieniem, a zasobnością i konsumpcją na poszczególnych kontynentach, staraliśmy się uwrażliwić uczniów na problem ubóstwa oraz nadmiernej konsumpcji, zapoznaliśmy ich z ideą sprawiedliwego handlu.

W ramach poszerzania wiedzy o TEG na środowisko lokalne w czwartek 20 listopada przeprowadziliśmy w naszej bibliotece szkolnej zajęcia dla wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 89 w Łodzi.

Zajęcia „Skąd przybywają do nas owoce?” stały się okazją do wspaniałej zabawy, a jednocześnie odkrywania wiedzy. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, z jakich zakątków świata pochodzą owoce, które jemy, jak wiele osób zaangażowanych jest w dostarczenie ich na nasz stół, jaka jest nasza odpowiedzialność za marnowanie jedzenia.

Maluchy w wesoły, beztroski sposób opanowały trudne wiadomości, czego potwierdzeniem były odpowiedzi na pytania zawarte w zagadkach i quizach przygotowanych na podsumowanie spotkania.
Kontynuacją tematu były zajęcia, które przeprowadzili uczniowie naszego gimnazjum na terenie PM nr 89 w Łodzi – Jak nie marnować jedzenia? – na podstawie bajki afrykańskiej – Dlaczego niebo jest wysoko? Podczas zajęć wykorzystaliśmy scenariusz przygotowany przez Stowarzyszenie „Jeden świat”.

20 listopada odbyły się również zajęcia dla uczniów gimnazjum – Świat na talerzu, podczas których młodzież poznawała produkty żywnościowe z różnych zakątków świata. Omawialiśmy ich przydatność w naszej kuchni. Uczyliśmy się poszanowania jedzenia.

Informacje dodatkowe:

W warsztatach prowadzonych przez trenera z ośrodka „Źródła” uczestniczyło 65 osób, a w zajęciach „Świat na talerzu” – ok. 70 (zajęcia prowadzone były dla kilku grup), dodatkowo w przygotowanie wystawki i plakatów zaangażowana była jedna klasa III – 23 osoby.
W spotkaniu „Skąd przybywają do nas owoce?” udział wzięły dwie grupy przedszkolne – 45 dzieci i 3 opiekunów oraz 15 gimnazjalistów, którzy zaangażowani byli w przygotowanie zajęć.
W zajęciach na terenie Przedszkola Miejskiego nr 89 w Łodzi ul. Ciołkowskiego 7a dwie grupy – 40 osób.

TEG organizowały nauczycielki naszego gimnazjum- n. bibliotekarz i n. języka angielskiego – uczestniczące w kursie „Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania”.

*Zdjęcia zamieszczone w relacji zostały udostępnione przez instytucję organizującą działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2014.

Zobacz także...