TEG 2014 w Gimnazjum w Małym Płocku

Informacja o terminie:
od 17.11 do 21.11.2014
W tych dniach zorganizowana została wystawa na temat bezpieczeństwa żywnościowego, przeprowadzono cykl lekcji:

  • 7 godzin wychowawczych na temat: „Różne perspektywy – zagadnienia pomocy żywnościowej dla państw Globalnego Południa”.
  • 2 godz. wiedzy o społeczeństwie na temat: ”Zanim skończysz śniadanie, już zależysz od większości świata”.
  • 2 godz. lekcyjne z języka angielskiego – „Fish have no rights of voice „
  • 2 godz. lekcyjne z języka polskiego – „Rolnictwo w Ugandzie zmienia się – części zdania i rozbiór zdania pojedynczego”
  • 2 godz. lekcyjne z biologii – „Wirtualna woda – realne problemy”

Informacja o miejscu,w którym odbywały się wydarzenia

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku ul. Kochanowskiego 25

Informacja o grupie

Działania skierowane były do młodzieży gimnazjalnej klas 1-3, wzięło w nich udział 153 uczniów oraz 8 nauczycieli.

Informacja o organizatorach

Marzena Makowska-Boryszewska –nauczyciel geografii i wos-u,
Marta Potrzebko-Świerszcz – nuczyciel historii i języka angielskiego.

Opis prowadzonych działań

  • zorganizowana została wystawa na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Uczniowie przygotowali plakaty, które wystawione zostały na szkolnych korytarzach,
  • przeprowadzono cykl lekcji o zagadnieniach pomocy żywnościowej dla państw Globalnego Południa

DSCN1886       DSCN1887 DSCN1888

*Zdjęcia zamieszczone w relacji zostały udostępnione przez instytucję organizującą działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2014.

Zobacz także...