TEG w Zespole Szkół przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, w dniach 17-21.11.2014r. zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów gimnazjum pod hasłem:

,,Ziemia dostarcza wystarczająco, aby zaspokoić potrzeby każdego człowieka ale nie dość, by każdy człowiek zaspokoił swoją chciwość.” – Mahatma Gandhi

Tematyka warsztatów:

 1.  „Czy wiesz, co zjesz jutro?” – zajęcia miały na celu porównanie poszczególnych typów rolnictwa, zwrócenie uwagi uczniów na pochodzenie żywności, zasoby żywnościowe na świecie oraz problem marnowania żywności. W podsumowaniu warsztatów uczniowie poznają różnicę między pojęciem bezpieczeństwa żywności a bezpieczeństwem żywnościowym.
  Sposoby realizacji: pogadanka, praca z tekstami źródłowymi, dyskusja, gra dydaktyczna (wielkopowierzchniowa)
 2. ,,Wiem co jem” – w trakcie zajęć uczniowie przypomnieli sobie pojęcie bezpieczeństwa żywności, poznali najbardziej popularne, chemiczne dodatki do żywności oraz zgłębili problematykę żywności modyfikowanej genetycznie, ustalili argumenty za i przeciw GMO.
  Sposoby realizacji: pogadanka, pokaz prezentacji multimedialnej, praca z opakowaniami produktów żywnościowych, gra symulacyjna
 3. ,,Czy wiesz co i po co kupujesz?” – w trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z podziałem świata na Globalne Południe i Globalną Północ (wskaźnik HDI), pojęciem świadomej konsumpcji, drogi życia produktu, planowanego starzenia i postarzania produktów, poznali również znaki certyfikacyjne sprawiedliwego handlu. Uczniowie określili skąd pochodzą ich ubrania i na tym przykładzie ocenili w jaki sposób ich decyzje konsumenckie wpływają na warunki życia mieszkańców krajów Globalnego Południa.
  Sposoby realizacji: pogadanka, pokaz filmu ,,Story of Stuff”, praca z tekstem źródłowym, praca z mapą świata, pokaz fragmentów filmu ,,Chiny w kolorze blue”.
 4. ,,Jak nasze decyzje wpływają na innych?” – celem warsztatów było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat praw człowieka a następnie na zapoznaniu ich z sytuacją wydobycia ropy naftowej w delcie Nigru przez koncern Shell. Uczniowie poznali przyczyny i skutki tego procederu zarówno pod kątem praw człowieka jak i problemu dewastacji środowiska naturalnego, zrozumieli złożoność poznanego problemu i szukali możliwych rozwiązań.
  Sposoby realizacji: pogadanka, praca z tekstem źródłowym, pokaz filmu ,,Zatruty ogień”, drama (symulacja konferencji pomiędzy mieszkańcami Nigerii, mieszkańcami Globalnej Północy, przedstawicielami koncernu Shell oraz przedstawicielami rządu Nigerii), dyskusja, metaplan
 5. ,,Myślę globalnie, działam lokalnie” – uczniowie w trakcie warsztatów poznali warunki życia ich rówieśników mieszkających w krajach Globalnego Południa oraz w krajach Globalnej Północy, szukali różnic oraz podobieństw. Uczniowie, bazując na wiedzy poznanej w trakcie całego tygodnia, wspólnie podsumowali warsztaty mapą myśli.
  Sposoby realizacji: gra symulacyjna, ćwiczenia, praca z mapą, burza mózgów, metaplan

Podsumowaniem powyższych działań było przeprowadzenie, wśród uczniów biorących udział w warsztatach, konkursu ,,Myślę globalnie, działam lokalnie”. Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej ,,drogę życia” wybranego przez siebie produktu żywnościowego. Uczniowie musieli określić nie tylko miejsce i sposób powstania danego produktu ale przede wszystkim określić czy przy jego powstaniu doszło do łamania praw człowieka oraz zanieczyszczania środowiska, z jednoczesnym podaniem sposobów rozwiązania powyższych problemów.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Było to spowodowane zarówno formą działań warsztatowych, różnorodnością zastosowanych metod jak i tematyką, która pozwala uczniom uruchomić wyobraźnię, wzbudza ich empatię, rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe oraz uczy etycznego myślenia i postępowania w codziennym życiu.

PicsArt_1418646840696 PicsArt_1418647105856

*Zdjęcia zamieszczone w relacji zostały udostępnione przez instytucję organizującą działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2014.

Zobacz także...