Dlaczego działania na rzecz klimatu są tak pilne?

Kilka faktów o kryzysie klimatycznym, które warto znać, przygotowując się do Tygodnia Edukacji Globalnej:

Średnia temperatura Ziemi wzrosła już o ponad 1°C od czasów rewolucji przemysłowej.

Bezpośrednią przyczyną tego drastycznego wzrostu temperatury jest spalanie przez człowieka paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, transportu czy w przemyśle i związane z tym uwalnianie się do atmosfery dodatkowych ilości gazów cieplarnianych, które powodują podwyższanie się średniej globalnej temperatury. Jeśli szybko nie zredukujemy gazów cieplarnianych, może być jeszcze większy.

Punkt krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść do zachwiania globalnej równowagi systemu klimatycznego, wynosi zaledwie 2°C. Jesteśmy świadkami dynamicznej zmiany klimatu związanej z działalnością człowieka. Czas działać!

Jakie są konsekwencje kryzysu klimatycznego?

Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne na całym świecie. Według Specjalnego Raportu IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu) ,,Global Warming of 1,5°C” przy wzroście średniej globalnej temperatury o 2°C będą one dużo poważniejsze niż prognozowano dotychczas.

Czekają nas częstsze burze, powodzie, fale upałów, susze, wichury, pożary, gwałtowne uderzenia mrozu, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów i wiążące się z nimi, straty ekonomiczne, migracje klimatyczne, łatwiejsze rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, a nawet wzmożenie napięć politycznych.

Do tej pory myśleliśmy, że wyhamowanie globalnego ocieplenia na poziomie 2°C jest bezpieczną dla ludzkości granicą, przy której udałoby się uniknąć najgorszych zagrożeń. Od roku 2018 wiemy, że tak nie jest.

Kolejne doniesienia zamieszczone w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature wskazują, że na skutek szybszego niż zakładano wzrostu emisji dwutlenku węgla i spadku emisji dwutlenku siarki oraz naturalnych cykli klimatycznych, przekroczenie progu ocieplenia o 1,5°C może najprawdopodobniej nastąpić już około 2030 roku, a o 2°C ok. 2045 roku. Jak twierdzi ONZ ,,mamy 12 lat, by zapobiec katastrofie”. Nawet jeśli uda nam się zahamować wzrost temperatury do 1,5°C, to ryzyko związane z długotrwałymi, nieodwracalnymi zmianami takimi jak utrata niektórych ekosystemów czy nasilenie się występowania zjawisk ekstremalnych i tak się podniesie.

Musimy zawalczyć o przyszłość dla nas i kolejnych pokoleń!

Źródło: WWF Polska na podstawie IPCC Report “Global Warming of 1,5C”

Może Ci się również spodoba