Fair Play w produkcji artykułów sportowych

Z pewnością słyszeliście o zasadzie fair play panującej w sporcie. Właśnie do niej nawiązuje projekt realizowany przez Koalicję Karat we współpracy z Clean Clothes Polska. Dotyczy on przede wszystkim praw pracownic i pracowników produkujących odzież sportową.

W jego ramach prowadzone są badania dotyczące tzw. ‘sektora sportowego’ w Polsce, w szczególności obecności na polskim rynku światowych producentów artykułów sportowych i ich dystrybutorów. Analizowana jest także działalność polskich firm, głównie tych, które produkują w Polsce, ale także tych produkujących w krajach azjatyckich.

Jednym z tematów badań są również postawy polskich konsumentów w branży produktów sportowych, ich wiedza, preferencje, motywacje decyzji podejmowanych w czasie zakupów. Analizując dostępne dane, przeprowadzając wywiady z producentami, pracownikami i konsumentami, realizujący projekt opisują nasz sektor sportowy, także w kontekście międzynarodowym, biorąc pod uwagę problematykę globalizacji (przenoszenie produkcji do krajów azjatyckich), kwestii rozwojowych (standardy pracy w krajach rozwijających się), Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (efektywność jej wdrażania w produkcji artykułów sportowych), czy świadomej konsumpcji (jej obecność, rozwój w Polsce).

Jednym z celów projektu jest także informowanie o:

  • warunkach pracy przy produkcji artykułów sportowych, uwarunkowaniach obecnej sytuacji i proponowanych alternatywach,
  • działaniach, podejmowanych przez pracowników i wspierające ich organizacje, zmierzających do poprawy warunków pracy w tym sektorze i o możliwości zaangażowania się w nie.

A także:

  • dostarczanie konsumentom informacji, które pomogą im dokonywać świadomych wyborów podczas zakupów i wykorzystywać swoją ‘konsumencką siłę’ na rzecz poprawy warunków pracy przy produkcji kupowanych przez nich artykułów.

Materiały pomocne przy prowadzeniu zajęć:

Polecamy Wam raporty oraz broszury, które mogą być cennym materiałem źródłowym do pracy z młodzieżą.

  •  Podręcznik dla aktywistek i aktywistów

Zawiera wiele wskazówek i podpowiada możliwości działania wszystkim, którzy uznają zasadę Fair Play za niepodważalną nie tylko w sporcie, ale także w halach, w których produkuje się ubrania i artykuły sportowe. Do pobrania tu.

  • Fair Play zawsze w modzie

Świadoma konsumpcja a warunki pracy kobiet przy produkcji odzieży sportowej. Do pobrania tu.

  • Nabijanie kasy

Gigantyczni detaliści, praktyki zamówień i warunki pracy w przemyśle odzieżowym. Raport Clean Clothes Campaign. Do pobrania tu.

  • Pekin 2008: Bez medalu za przestrzeganie praw pracowniczych

Raport opisujący warunki pracy w chińskich fabrykach produkujących na potrzeby Olimpiady w Pekinie w 2008. Raport Kampanii PlayFair2008. Do pobrania tu.

  • Bieg z przeszkodami

W stronę wyższych płac i lepszych warunków pracy przy produkcji artykułów sportowych. Raport PlayFair 2008. Do pobrania tu.

  • Broszura ‘Dobrze uszyte?’
Polecamy Wam broszurę ‘Dobrze uszyte?’ o warunkach pracy przy produkcji odzieży i kampaniach na rzecz ich poprawy. Dowiecie się z niej: jak wygląda produkcja ubrań? kto je szyje? gdzie? w jakich warunkach? kto za te warunki odpowiada? co robi lub powinien robić, by je polepszyć? co to jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu? Code of conduct? Audyt społeczny? Kampania konsumencka? Do pobrania w dwóch częściach tu i tu.
  • Broszura ‘Czy wiesz już wszystko o Olimpiadzie?’
 Znajdziecie w niej informacje na temat warunków pracy w azjatyckich fabrykach przez Olimpiadą w Pekinie. Do pobrania tu.

 

Projekt “Fair Play w produkcji artykułów sportowych” jest współfinansowany przez Komisję Europejską.

Może Ci się również spodoba