Kodeks postępowania w sprawie obrazów i przesłań

Czy słyszeliście o Kodeksie postępowania w sprawie obrazów i wiadomości (przesłań) dotyczących krajów Południa?

 Jeśli nie, pora najwyższa!
Jest to kilkustronicowy dokument, który precyzuje uczciwe zasady przekazywania informacji wizualnych i tekstowych na temat krajów rozwijających się w taki sposób, aby nie naruszać godności i nie nadużywać wizerunku pokazywanych osób.
Słowo “kodeks” spotyka się czasem z mieszanymi reakcjami. W odbiorze niektórych sugeruje ono konieczność bezwzględnego podporządkowania się sztywnym i surowo egzekwowanym zasadom. Tymczasem “Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa” to przede wszystkim narzędzie, które ma pomóc nauczycielowi w prowadzeniu edukacji rozwojowej na wysokim poziomie.
Jeśli ciekawi Cię w jaki sposób możesz wykorzystać to narzędzie, zapraszamy do dalszej lektury.

Zacznijmy od tego, o czym mówi kodeks. Oto jego główna część:

Zasady podstawowe:

Wybór obrazów i wiadomości dokonywany będzie z zachowaniem najważniejszych zasad:

 • Szacunku dla godności ludzi, o których mowa
 • Wiary w równość wszystkich ludzi
 • Poszanowania dla potrzeby promowania uczciwości, solidarności i sprawiedliwości
Odpowiednio we wszystkich komunikatach i tam, gdzie to uzasadnione potrzebą pokazania realiów, pragniemy:
 • Dokonywać wyboru obrazów i wiadomości z zachowaniem wartości poszanowania równości, solidarności i sprawiedliwości
 • Prawdziwie przedstawiać wszelkie obrazy i sytuacje zarówno w bezpośrednim jak i w szerszym kontekście dążąc do zwiększenia powszechnego zrozumienia realiów i złożoności procesu rozwoju
 • Unikać obrazów i wiadomości mogących szerzyć stereotypy, wywoływać sensacje lub dyskryminować ludzi, sytuacje lub miejsca
 • Wykorzystywać obrazy, wiadomości i badania jednostkowych przypadków z pełnym zrozumieniem, uczestnictwem i za zgodą zainteresowanych (lub ich rodziców lub opiekunów)
 • Zagwarantować, że osoby, których sytuację przedstawiamy mają możliwość opowiedzenia o swojej historii osobiście
 • Ustalić i zanotować, czy osoby te zgadzają się na ujawnienie ich personaliów i twarzy i zawsze postępować zgodnie z ich życzeniem
 • Działać zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw człowieka i ochrony osób słabszych
 • Działać zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw dziecka zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, ponieważ to właśnie dzieci są najczęściej przedstawiane.
Stosując zasady Kodeksu możemy nie tylko lepiej uczyć o najbardziej podstawowych zjawiskach współczesnego świata (np. w Afryce panuje głód), lecz także pomagamy uczniom zrozumieć mechanizmy rządzące światem (np. jakie są przyczyny głodu), poznać wzajemne zależności w dobie globalizacji (np. jaką rolę w problemie głodu na świecie odgrywa Europa) i kształtować empatię (np. co ludzie w krajach Południa chcą nam powiedzieć o problemie głodu).
Poza tym stosując zasady Kodeksu tworzymy miejsce na przedstawianie informacji, które mogą dla polskich uczennic i uczniów okazać się ciekawsze i bardziej zachęcające niż obrazy zazwyczaj dominujące w medialnych przekazach dotyczących krajów Południa: klęski żywiołowe, głód, wojny. W edukacji rozwojowej możemy przecież uwzględnić np. tematy współczesnej muzyki, blogi autorów z krajów Południa czy przykłady inicjatyw Południa zakończonych sukcesem.
Kodeks zawiera osiem zasad, które wyznaczają wysoki standard rzetelnego informowania o krajach globalnego Południa. Dlatego zachęcamy do traktowania go jako zestawu wskazówek i inspiracji!
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego jak wprowadzać w życie (na zajęcia!) zasady szacunku, solidarności i sprawiedliwości przy przekazywaniu wiadomości na temat krajów rozwijających się – zapraszamy do zamówienia poradnika “Jak mówić o większości świata” (formularz zgłoszeniowy pojawi się na stronie już wkrótce).
Kodeks jest opatrzony deklaracją gotowości postępowania zgodnie z jego zasadami. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią oraz rozważenia podjęcia takiego zobowiązania.
Aby ściągnąć tekst w formacie pdf kliknij tutaj.
źródło: poradnik “Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa”

Może Ci się również spodoba