Kupuj odpowiedzialnie!

Kupuj odpowiedzialnie to hasło przewodnie kampanii konsumenckiej Polskiej Zielonej Sieci, która realizowana jest stale od 2002 r. Pracownicy organizacji konsekwentnie i na różne sposoby  poddają refleksji nawyki konsumenckie polskiego społeczeństwa po to by świat, w którym żyjemy stawał się czystszy, bardziej sprawiedliwy, bezpieczniejszy i lepszy.

Jak dotąd w ramach kampanii zrealizowali oni kilka ogólnopolskich projektów edukacyjno-informacyjnych. Wydali szereg publikacji o tematyce konsumenckiej, w tym: poradniki dla konsumentów, broszury dla uczniów, scenariusze zajęć dla nauczycieli, film, spoty radiowe, ulotki, plakaty. Zorganizowali kilka imprez zarówno o charakterze regionalnym jak i ogólnokrajowym (pokazy filmów, debaty, jarmarki, happeningi, wystawy, festiwale), ogólnopolską konferencję na temat perspektyw rozwoju etycznej konsumpcji w Polsce, a także przeprowadziliśmy ponad 300 zajęć lekcyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie 10 województw w Polsce.

Prezentujemy materiały edukacyjne wydane przez Polską Zieloną Sieć:
PORADNIKI
PODRĘCZNIKI I SCENARIUSZE

Kupuj odpowiedzialnie! – podręcznik za uczniów – pobierz wersję pdf

BAZA WIEDZY
W ramach kampanii Kupuj odpowiedzialnie stworzona została także baza wiedzy, dzięki której dowiecie się więcej na temat etycznej konsumpcji, sprawiedliwego handlu, odpowiedzialnego biznesu, etycznych znaków, ekomarek i wielu innych zagadnień, które mogą stanowić cenne uzupełnienie prowadzonych przez Was zajęć.

Może Ci się również spodoba