Materiały od Fundacji Kultury Świata

ks
Fundacja Kultury Swiata prezentuje broszurę edukacyjną oraz 3 krótkie filmy dokumentalne, stworzone w ramach projektu “Innowatorzy społeczni a problemy globalne”, którego celem jest ukazanie wpływu globalnych procesów na jednostkę, szerzenie wiedzy na temat wybranych problemów z jakimi borykają się kraje globalnego Południa i globalnej Północy oraz aktywizacja młodzieży na rzecz zmian społecznych.
Materiały te skierowane są przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w ramach dydaktyki korzystają z zasobów edukacji globalnej. Jednakże, stanowią także cenne źródło informacji dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką Nigerii, Globalnego Południa oraz oddolnych inicjatyw społecznych.
Założeniem projektu jest zwiększenie świadomości zarówno uczniów jak i nauczycieli na temat wybranych problemów o charakterze globalnym. Ćwiczenia zawarte w broszurze edukacyjnej mają na celu rozwijanie u młodzieży umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania informacji, a także zachęcają uczniów do podejmowania prób samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych.
Zakres tematyczny publikacji obejmuje zagadnienia społeczne, kulturowe i ekonomiczne państw globalnego Południa i globalnej Północy na przykładzie Nigerii i Polski. Takie zestawienie ma na celu ukazanie uniwersalności pewnych problemów z jakimi borykają się mieszkańcy całego świata. 3 krótkie filmy dokumentalne dostępne są w online, pod wskazanymi linkami:

Całość publikacji dostępna jest tutaj: http://kulturyswiata.org/media/materials/Broszura.pdf

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Może Ci się również spodoba