Prawo do edukacji

Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta w 1948 r., uznaje edukację za podstawowe prawo człowieka. Oznacza to, ze każdy człowiek na świecie ma prawo do otrzymania darmowej edukacji przynajmniej na poziomie podstawowym. Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązuje Państwa do zapewnienia darmowej edukacji na poziomie podstawowym dla wszystkich dzieci. Konwencja mówi również, że wszystkie dzieci maja prawo do edukacji, która przygotuje je do aktywnego, odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, szanującym środowisko i godność innych.
źródło: Polska Akcja Humanitarna
Tutaj znajdziesz scenariusze zajęć dotyczące prawa do edukacji:
 
Materiały Polskiej Akcji Humanitarnej:

Materiały Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Polecamy także podręcznik Kompas, który powstał w ramach programu młodzieżowego Rady Europy.
W języku polskim został wydany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, we współpracy ze Stowarzyszeniem SZANSA z Głogowa. Publikacja przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze praw człowieka, tolerancji i edukacji interkulturowej. Wskazuje różne kierunki działań wszystkim tym, których interesują prawa człowieka, demokracja i obywatelstwo, promuje kształtowanie umiejętności i postaw bliskich filozofii praw człowieka.
Struktura poradnika została opracowana w odniesieniu do 16 zagadnień, wśród których znajdziecie także materiały dotyczące prawa do edukacji.
Podręcznik do ściągnięcia w wersji pdf znajdziecie tu.

Może Ci się również spodoba