Prawo do wody

Dostęp do czystej wody jest podstawową potrzebą każdego człowieka, a przez to jego podstawowym prawem – Kofi Annan, były sekretarz generalny ONZ.

Dostęp do wody pitnej jest niezbędnym warunkiem rozwoju społeczeństw i walki z ubóstwem – bez zaspokojenia tej potrzeby rozwój edukacji i opieki zdrowotnej jest niemożliwy. Właśnie dlatego można go uznać za czynnik powiększający przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Mieszkaniec Wielkiej Brytanii zużywa każdego dnia około 135 litrów wody, mieszkaniec kraju rozwijającego – 10 litrów. Mniej więcej tyle wody zużywamy każdego dnia spuszczając wodę w toalecie.

Narastające zagrożenia związane z pogarszającym się stanem zasobów wody pitnej spowodowały, że rozwiązań w tej kwestii poszukuje się obecnie w skali globalnej, na forum najważniejszych organizacji międzynarodowych. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2003 Międzynarodowym Rokiem Słodkiej Wody. Kwestia kryzysu wodnego włączona została także do założeń Milenijnych Celów Rozwoju. Społeczność światowa postanowiła zredukować połowę liczebność ludzi nie posiadających dostępu do wody pitnej do roku 2015. Już teraz wiadomo, że cele te nie są możliwe do zrealizowania na obszarze Subsaharyjskim Afryki.

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Każdego dnia zużywamy olbrzymie jej ilości – gotując, myjąc się, piorąc, zmywając. Świadomość, że życiodajny płyn pokrywa 71% powierzchni globu powoduje, iż traktujemy go jako dobro nieograniczone i ogólnodostępne. Tymczasem jedynie 2,5% światowych zasobów wody to woda słodka, a mniej niż jeden procent to woda pitna. Według prognoz WWF zasoby te będą się kurczyły wraz ze zwiększaniem się liczebności mieszkańców Ziemi.

źródło: www.wodapitna.pl

Poniżej znajdziecie scenariusze zajęć dotyczące dostępu do wody pitnej, a także tego, w jaki sposób możemy wpływać na zasoby wody na świecie:

Materiały Polskiej Akcji Humanitarnej:

Materiały uzupełniające:

Może Ci się również spodoba