Propozycje działań

Celem Tygodnia Edukacji Globalnej jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania.

Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać globalne współzależności, a także konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.
Oto kilka pomysłów, które mogą posłużyć Wam jako inspiracja do działania:
Zachęć kawiarnię/restaurację/knajpkę/sklepik do:
 •  Wywieszenia plakatu o TEG w witrynie
 •  Wprowadzenia w tych dniach do sprzedaży/konsumpcji produktów Fair Trade
 •  Wyeksponowania produktów pochodzących z krajów globalnego Południa
 •  Wzięcia udziału w innych wydarzeniach, które będziecie organizować, jak np. gra miejska (dany lokal może stać się jednym z punktów informacyjnych gry miejskiej).

Kino, instytucje kulturalne mogą:

 •  Zorganizować wieczór filmowy o tematyce globalnej
 •  Zaprosić osobę, która opowie i zaprezentuje zdjęcia z podróży do krajów globalnego Południa
 •  Zorganizować debatę/dyskusję lub spotkanie z miejscowymi ekspertami (z pobliskiej uczelni wyższej, organizacji pozarządowej etc.)
 •  Zorganizować wieczór poświęcony jednemu z krajów globalnego Południa (koncert, kiermasz rzeczy, etc.)
 •  Zorganizować wymienialnię ciuchów


Biblioteki lub księgarnie zachęć, by w tym tygodniu:

 •  Wyeksponowały książki o tematyce globalnej
 •  Powiesiły plakat i informacje o TEG na swoich tablicach ogłoszeń
 •  Rozdawały swoim czytelnikom nalepki o TEG
 •  Zorganizowały wymienialnię książek.
W przestrzeni miejskiej można zorganizować:
 • Flashmob
 • Działania artystyczne jak performance, instalacje lub wspólne malowanie
 • Naklejanie wlepek tematycznych; malowanie graffiti
Warto ideą TEG zainspirować także instytucje publiczne, takie jak urzędy gminne, miejskie, marszałkowskie lub uczelnie wyższe. Wystarczy, aby na ich tablicach pojawiła się informacja o TEG w postaci plakatu lub szerszej informacji.
Liczymy na Waszą kreatywność, ponieważ listę pomysłów nie sposób zamknąć!

Może Ci się również spodoba