Rolnictwo na rozdrożu – żywność dla przyszłych pokoleń

Greenpeace opublikował raport “Rolnictwo na rozdrożu – żywność dla przyszłych pokoleń”, który zawiera zbiór informacji na temat obecnego kryzysu żywnościowego i klimatycznego oraz stanowi wezwanie do zmiany modelu rolnictwa na rzecz upraw ekologicznych będących jedynym realnym sposobem rozwiązania problemu głodu na świecie w obliczu zmieniającego się klimatu.
Dokument ten ukazuje się w przeddzień Światowego Szczytu nt. Bezpieczeństwa Żywnościowego i przedstawia kluczowe wnioski wydanego w ubiegłym roku na zlecenie ONZ i Banku Światowego raportu dotyczącego rozwoju rolnictwa na naszym globie pt. “Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój” (IAASTD, International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development), nad którego przygotowaniem pracowało ponad 400 naukowców z krajów całego świata. Ich badania dowiodły, że obecny model rolnictwa nie jest w stanie zaspokoić potrzeb żywnościowych rosnącej populacji ludzkiej.

 „Chociaż za zmiany klimatu i głód na świecie w ogromnej mierze odpowiada przemysł i związane z nim technologie, przywódcy światowi wciąż forsują pogląd, że rozwiążą one problem bezpieczeństwa żywnościowego.” – mówi Joanna Miś, koordynatorka kampanii Stop GMO w polskim oddziale Greenpeace.

Rolnictwo przemysłowe opierające się m.in. na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych, przyczynia się do emisji około 14% gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę przekształcanie gruntów leśnych na rolne, produkcję substancji chemicznych, transport i przetwarzanie towarów rolnych, w całościowym zestawieniu ten model rolnictwa odpowiada za ponad 30% udział w zmianach klimatu. Tymczasem rolnictwo ekologiczne znacznie obniża wpływ upraw na zmiany klimatu oraz posiada duże możliwości adaptacyjne w obliczu gwałtownych zmian pogodowych. Bazując na zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym polepszając stan systemów glebowych i wodnych, jak i zachowując różnorodność biologiczną gatunków, w długoterminowym rozrachunku rolnictwo ekologiczne dostarcza większej ilości żywności.

„Zwiększenie produkcji rolnej nie powinno polegać na zastosowaniu drogich technologii, na które nie stać rolników nie tylko z krajów rozwijających się, lecz wdrażaniu nowoczesnych zasad rolnictwa ekologicznego. Raport ONZ i Banku Światowego jasno pokazuje kierunek, w którym powinna zmierzać prawdziwa zielona rewolucja w rolnictwie.” – dodaje Miś.

źródło: www.greenpeace.org

Może Ci się również spodoba