Sprawiedliwy handel i odpowiedzialna konsumpcja

Kupuj świadomie!

Młodzi konsumenci są grupą docelową firm, które już dawno doceniły ich potencjalną siłę nabywczą. Dlatego warto od najmłodszych lat uświadamiać uczniom role, jaką pełnią w świecie handlu. Będąc konsumentami nie zastanawiamy się, jak wielki wpływ może mieć nasz nacisk. Odpowiadając na pytanie: co ja mogę zrobić?, warto pamiętać, by nie nastawiać się na zmianę układu sił na świecie, ale zaczynać od najbliższego otoczenia, a najlepiej od swego koszyka w supermarkecie. Można wybierać produkty ze sprawiedliwego handlu, wziąć udział w kampaniach konsumenckich, wysyłać listy naciskające firmy do wzięcia odpowiedzialności za swój wpływ.

źródło: www.pah.org.pl

Czym jest sprawiedliwy handel?

Sprawiedliwy handel to partnerstwo w handlu, opierające się na dialogu, przejrzystości oraz szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju krajów Globalnego Południa przez oferowanie lepszych warunków handlowych rolnikom, utrzymującym się z uprawy kawy, herbaty, kakao i innych produktów rolnych, które potem trafiają na zachodnie rynki.

Konsumentom w krajach wysoko rozwiniętych, też w Polsce, sprawiedliwy handel pozwala kupować produkty, które gwarantują, że ludzie, którzy pracowali przy ich powstawaniu byli uczciwie traktowani i wynagradzani.
źródło: www.efte.org
Szczegółowe informacje o sprawiedliwym handlu znajdziesz tutaj.
Świadoma konsumpcja!
Świadoma i odpowiedzialna konsumpcja nie wyraża się tylko przy dokonywaniu wyborów podczas zakupów. To raczej postawa, która przekłada się na całość naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Świadomymi konsumentami możemy być także w domu, w biurze czy w podróży.
Oto mapa myśli przygotowana przez Grupę EFTE Warszawa:
EFTE mapa myśli-świadoma konsumpcja
Pobierz grafikę w pełnych rozmiarach tutaj.

Odniesienia do odpowiedzialnej konsumpcji znajdziecie także w dziale Prawa człowieka-Prawa ekonomiczne, gdzie poruszony został temat karygodnych warunków pracy robotników w krajach rozwijających się, którzy produkują różnego rodzaju dobra tj. ubrania lub sprzęt elektroniczny na rynki zachodnie.

Może Ci się również spodoba