Suwerenność żywnościowa

Kryzys żywnościowy jest bez wątpienia najbardziej dramatycznym przejawem globalnego załamania gospodarczego. W tej dziedzinie strat nie mierzy się górami straconych dolarów, ale dziesiątkami milionów ludzkich istnień zagrożonych śmiercią głodową i milionami tych, którzy chcąc uciec przed głodem podejmują emigrację do lepszego, choć nieprzyjaznego im świata. Klęska głodu pogłębia się choć obecny poziom produkcji żywności wystarczyłby na wykarmienie populacji trzykrotnie liczniejszej niż ta, która obecnie zamieszkuje naszą planetę. Oznacza to, że winą za sytuację należy obarczyć nieefektywny system dystrybucji żywności oparty na całkowitym urynkowieniu jej produkcji i handlu. Liberalizacja pozwoliła koncernom opanować rynki rolne, narzucić biednym globalne ceny, a na gruntach rolnych produkować biopaliwa.
Czytaj więcej na ten temat w dodatku do miesięcznika Le Monde Diplomatique dotyczącym suwerenności żywnościowej. Suplement ten został przygotowany we współpracy z Polską Akcją Humanitarną.

Może Ci się również spodoba