Świat daleki od doskonałości. Scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych.

Przeprowadźcie z uczniami zajęcia na podstawie scenariusza przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – Świat daleki od doskonałości.

Po zajęciach uczeń powinien móc wymienić i umiejscowić najważniejsze konflikty występujące na świecie w ostatnich latach, wyjaśnić genezę i opisać formy terroru stosowanego jako metoda walki politycznej i religijnej, a także omówić podział świata na bogatą Północ i biedne Południe oraz perspektywy związane z przezwyciężeniem tego podziału.
Do pobrania:

Może Ci się również spodoba