Autor: root_f2r81233

Materiały Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”

Prezentujemy materiały Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Mamy nadzieję, że będą doskonałą inspiracją do działań w ramach TEG. Materiały dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Prezentacje: Zrównoważony rozwój Odpowiedzialna konsumpcja Żywność Handel...

Kupuj odpowiedzialnie!

Kupuj odpowiedzialnie to hasło przewodnie kampanii konsumenckiej Polskiej Zielonej Sieci, która realizowana jest stale od 2002 r. Pracownicy organizacji konsekwentnie i na różne sposoby  poddają refleksji nawyki konsumenckie polskiego społeczeństwa po to by świat, w którym...

Przyczyny światowego kryzysu żywnościowego

Zanim rozpocznie pracę z uczniami, zapraszamy do lektury publikacji wydanej przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej: “Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy” Szczególnie polecamy tekst Urszuli Świerczyńskiej: “Przyczyny światowego kryzysu żywnościowego oraz jego wpływ na najbiedniejsze kraje...

Sprawiedliwy handel i odpowiedzialna konsumpcja

Kupuj świadomie! Młodzi konsumenci są grupą docelową firm, które już dawno doceniły ich potencjalną siłę nabywczą. Dlatego warto od najmłodszych lat uświadamiać uczniom role, jaką pełnią w świecie handlu. Będąc konsumentami nie zastanawiamy się,...