Kategoria: Opracowania

Jak wykorzystać moc opowieści w nauczaniu? Rozmawiajmy o migracjach

Podczas przekazywania dzieciom i młodzieży faktów, zawiłych informacji i definicji, warto odnosić się do wyobraźni słuchających. Przenosić ich w świat poruszanych zagadnień, angażować myśli i emocje, aby łatwiej było zrozumieć i zapamiętać wykładane treści. ...

O prawach człowieka

10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W dokumencie tym znalazł się po raz pierwszy powszechnie akceptowany przez społeczność międzynarodową  katalog uprawnień jednostki. Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu...

Przyczyny światowego kryzysu żywnościowego

Zanim rozpocznie pracę z uczniami, zapraszamy do lektury publikacji wydanej przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej: “Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy” Szczególnie polecamy tekst Urszuli Świerczyńskiej: “Przyczyny światowego kryzysu żywnościowego oraz jego wpływ na najbiedniejsze kraje...

Ziemia na rozdrożu

Obowiązkowa i niezwykle ciekawa lektura internetowa dla wszystkich nauczycieli i uczniów! Ziemia na rozdrożu Portal, na którym znajdziesz mnóstwo interesujących tekstów, a także filmy, zdjęcia, mapy – wszystko, co może przydać się do pracy...

Rolnictwo na rozdrożu – żywność dla przyszłych pokoleń

Greenpeace opublikował raport “Rolnictwo na rozdrożu – żywność dla przyszłych pokoleń”, który zawiera zbiór informacji na temat obecnego kryzysu żywnościowego i klimatycznego oraz stanowi wezwanie do zmiany modelu rolnictwa na rzecz upraw ekologicznych będących...

Suwerenność żywnościowa

Kryzys żywnościowy jest bez wątpienia najbardziej dramatycznym przejawem globalnego załamania gospodarczego. W tej dziedzinie strat nie mierzy się górami straconych dolarów, ale dziesiątkami milionów ludzkich istnień zagrożonych śmiercią głodową i milionami tych, którzy chcąc...

Prawo do rozwoju

Prawo do rozwoju zostało sformułowane i przyjęte na forum międzynarodowym po kilkudziesięciu latach dyskusji. W 1986 roku ONZ proklamowała Deklarację Prawa do Rozwoju, która w artykule pierwszym opisuje rozwój jako nienaruszalne prawo człowieka, na...