Tydzień Edukacji Globalnej

EYD 2015

Europejski Rok na Rzecz Rozwoju 2015

Dzisiaj inaugurujemy Europejski Rok na Rzecz Rozwoju 2015 (European Year for Development). Uroczystość otwarcia Roku odbywa się w Rydze, w Łotweskiej Bibliotece Narodowej. Przez następnych 12 miesięcy będziemy zwracać szczególną uwagę na kwestie współpracy...

Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej 2014 – podsumowanie

Swój udział w akcji Tydzień Edukacji Globalnej zgłosiło 180 instytucji, między innymi 24 szkoły podstawowe, 11 liceów ogólnokształcących, aż 48 zespołów szkół. Ponadto biblioteki, przedszkola, organizacje pozarządowe, koła naukowe działające na uczelniach wyższych oraz...

TEG_2013_A2_W2

TEG 2014 w Przedszkolu nr 25 we Wrocławiu

Tydzień Edukacji Globalnej w naszej placówce został zrealizowany w terminie 17 – 21 listopad. Zajęcia odbywały się przez cały tydzień, każdego dnia we wszystkich grupach wiekowych. Pierwszym tematem w naszym projekcie edukacyjnym to „Planeta...

IMAG2179

Tydzień Edukacji Globalnej w Technikum w Polanowicach

Tydzień Edukacji Globalnej zakończył się w Technikum w Polanowicach dopiero 3 grudnia 2014 r. kiedy naszymi gośćmi byli repatrianci. W tym dniu odbył się Szkolny Konkurs Międzyklasowy „Różnorodność kulturalna”, który podsumował pracę uczniów. Repatrianci...

5

TEG 2014 w Publicznym Gimnazjum w Gomunicach

Informacja o terminie Zaplanowane działania były realizowane od 17 do 21 listopada 2014 roku. Podczas Tygodnia Edukacji zostało zrealizowanych kilka działań. Informacja o miejscu/miejscach Wydarzenia były realizowane w Publicznym Gimnazjum 97-545 Gomunice, ul. Słowackiego...

teg 025

TEG 2014 w Zespole Szkół w Mordarce

W dniach 15-23 listopada 2014 roku w naszej szkole – Zespole Szkół w Mordarce obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej. W ramach TEG została przygotowana duża wystawa wyeksponowana na głównym holu szkoły. Znaczną jej część stanowiły...

DSCN1888

TEG 2014 w Gimnazjum w Małym Płocku

Informacja o terminie: od 17.11 do 21.11.2014 W tych dniach zorganizowana została wystawa na temat bezpieczeństwa żywnościowego, przeprowadzono cykl lekcji: 7 godzin wychowawczych na temat: „Różne perspektywy – zagadnienia pomocy żywnościowej dla państw Globalnego...