Publikacja “Ćwiczenia z myślenia. Jak krytycznie myśleć nie tylko w szkole”

Dzięki tej publikacji nauczyciele i nauczycielki poznają pułapki myślenia, różne perspektywy, inne spojrzenie na znane fakty. Przeprowadzą autorefleksję i skorzystają z ćwiczeń, które mogą przeprowadzić na zajęciach. To pomoże im zrozumieć współczesny świata i globalne procesy oraz aktualne wydarzenia.

Publikacja składa się z części merytorycznej i propozycji ćwiczeń na różne zajęcia lekcyjne >>

Możesz również polubić…