Living Planet Report 2022. Przewodnik dla młodzieży

WWF co dwa lata, wykorzystując informacje oparte na nauce, przygotowuje Living Planet Report (LPR).

Jest to swojego rodzaju kontrola stanu zdrowia planety, która obrazuje, jak radzi sobie świat przyrody, jakie stoją przed nim zagrożenia oraz co to oznacza dla człowieka. Eksperci z całego świata mierzą zmiany w populacjach tysięcy gatunków zwierząt – od liczebności populacji gnu na sawannie do rejestrowania ruchów ocelotów w amazońskim lesie deszczowym za pomocą kamer. Naukowcy gromadzą te informacje w bazie danych i analizują je, aby otrzymać Wskaźnik Żyjącej Planety (LPI).
 
Zachęcamy do zapoznania się z publikację przygotowaną specjalnie dla młodzieży. To duża dawka wiedzy, opracowana w przystępnej i atrakcyjnej formie z naciskiem na język wizualny.

Znajdziesz w niej m.in.:

  • 12 stron ciekawych informacji i infografik,
  • opis Wskaźnika Żyjącej Planety (Living Planet Index, LPI),
  • liczne porady i zalecenia.

To także doskonały materiał dla nauczycieli i nauczycielek, który pokazuje, jak rozmawiać z młodzieżą o obecnej kondycji dzikiej przyrody i potrzebie jej ochrony. Na stronie dostępna jest również krótka prezentacja która pomoże edukatorom i edukatorkom, omówić z uczniami najważniejsze zagadnienia przedstawione w raporcie.

Możesz również polubić…