Pakiet ekspercki “Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole”

NCEOiestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza w niektórych krajach na świecie, w tym konflikty zbrojne, sprawiają że skala migracji, w tym liczba osób zmuszonych do opuszczenia miejsca swojego zamieszkania, stale się zwiększa. Szkoły w Polsce mają do odegrania znacząca rolę w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska, w którym mogą uczyć się i rozwijać dzieci cudzoziemskie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak kadra zarządzająca i pedagogiczna może wspierać ucznia z doświadczeniem migracyjnym? Z jakimi wyzwaniami mierzy się szkoła? Co może zrobić dyrektor/ka, wychowawca/czyni klasy, nauczyciel/ka, pedagog/żka i bibliotekarz/ka, aby budować integrację w wielokulturowej szkole?

Odpowiedzi znajdziesz w Pakiecie eksperckim wydanym w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole” realizowanego przez CEO, dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się.

Zamów bezpłatny Pakiet do szkoły przez formularz zamówień: http://bit.ly/PakietEksperckiMocKulturWszkole.

Możesz również polubić…