Tydzień Edukacji Globalnej 2023: „Pokój dla planety. Planeta pokoju”

Od 13 do 19 listopada 2023 r. Centrum Północ-Południe Rady Europy i Sieć Edukacji Globalnej zapraszają do podjęcia działań z obszaru edukacji globalnej, której celem jest poznanie złożoności świata oraz nauka radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z globalnych powiązań.

W 2023 r. działania Tygodnia Edukacji Globalnej skupią się na dwóch z pięciu filarów Agendy 2030 (ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo).

Hasło tej edycji brzmi:

Pokój dla planety. Planeta pokoju

Niemniej jednak każde działanie, które przyczynia się do realizacji pięciu filarów, może być częścią wydarzenia.

O temacie przewodnim TEG 2023:

Wzajemne powiązania między planetą a pokojem są podkreślane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), który uznaje, że zmiany klimatu mają znaczący wpływ na globalny pokój i bezpieczeństwo. Związek między zmianami klimatu a pokojem jest zwykle rozpatrywany w kontekście gwałtownych konfliktów, migracji i wojen, które są skutkiem kryzysów środowiskowych i klimatycznych. Jednym z przykładów jest niedobór zasobów: patrząc na coraz wyższe temperatury powietrza w ostatnich sezonach, które są powiązane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (susze, powodzie, pożary itp.), oczywiste jest, że woda będzie (a właściwie już jest) jedną z głównych przyczyn konfliktów. Innym przykładem są nasze smartfony, które aby działać muszą zawierać specyficzne metale, takie jak koltan, lit czy nikiel – wydobycie tych surowców jest jedną z głównych przyczyn konfliktów zbrojnych w niektórych regionach świata. 

Związek między zmianami klimatu a światowym pokojem można również zbadać, sprawdzając w jaki sposób zjawisko to może wpływać na inne formy konfliktów społecznych lub poziom przestępczości. Przykładem mogą być konflikty społeczno-środowiskowe, które definiuje się jako mobilizację społeczności lokalnych i ruchów społecznych przeciwko konkretnym działaniom gospodarczym, budowie szkodliwej dla środowiska infrastruktury lub w sprawach dotyczących utylizacji odpadów i zanieczyszczeń ze szkodą dla ekosystemu. Pokój i zrównoważony rozwój są w rzeczywistości dwiema stronami tego samego medalu: społeczeństwa i instytucje nastawione na pokój i pokojowe rozwiązywanie konfliktów, otwarte są również na dbałość o środowisko, przyrodę i zrównoważony rozwój.

Od czego zatem zacząć? 

  • po pierwsze zapraszamy wszystkie osoby, które pierwszy raz zainteresowały się Tygodniem Edukacji Globalnej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 października o godzinie 18.00 w formule online (link do zapisów >>>). Opowiemy co to jest TEG, jak można się zaangażować, czym jest edukacja globalna i dlaczego ważny jest język, jakim mówimy o świecie. Pokażemy też przykładowe inicjatywy z lat poprzednich. 
  • po drugie zapraszamy do czytania kolejnych edycji naszego newslettera – będziemy tam publikować zaproszenia do działań oraz materiały różnych instytucji i organizacji pozarządowych, które będzie można wykorzystać w przygotowaniu własnego wydarzenia w ramach TEG 2023. 
  • po trzecie zapraszamy na wydarzenie TEG 2023 na portalu Facebook – to przestrzeń dla Was do dzielenia się zaproszeniami, informacjami i relacjami z aktywności, które planujecie w swoich środowiskach. 

Działajmy razem dla pokoju na naszej planecie!  


Tydzień Edukacji Globalnej to ogólnoświatowa kampania realizowana przez Centrum Północ-Południe Rady Europy i Sieć Edukacji Globalnej w ramach iLEGEND III, wspólnego programu Unii Europejskiej i Rady Europy, współfinansowanego przez Unię Europejską i Radę Europy. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat edukacji globalnej jako narzędzia budowania solidarności i zmiany oraz przyczynianie się do bardziej zrównoważonego, pokojowego i sprawiedliwego świata.

Działania organizowane w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej są wyłączną odpowiedzialnością organizatorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Rady Europy.

Możesz również polubić…