Animacja “Melodia Przyszłości”

Animacja Melodia przyszłości powstała z intencją stworzenia przestrzeni do dyskusji na tematy migracji, uchodźstwa, integracji, asymilacji i różnych postaw oraz emocji, które te zagadnienia mogą wzbudzać.

Może być z powodzeniem wykorzystywana do inicjowania dyskusji podczas lekcji szkolnych, warsztatów, jak i prywatnych rozmowach z dziećmi i dorosłymi.

Film posiada napisy w języku angielskim, białoruskim, niemieckim, perskim, rosyjskim i ukraińskim.

Do animacji powstały też materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.

Więcej na stronie Fundacji EMIC >>>

Możesz również polubić…